För att du har rättatt må brai din sexualitet

Låtossprataomsex.nu är en hemsida för dig som har utsatts för sexuella övergrepp eller våldtäkt och har funderingar kring din sexualitet eller tycker att sex känns svårt. Hemsidan har utformats inom Föreningen Storasysters projekt Hela Mig som finansierats av Arvsfonden. Du kan läsa mer om Föreningen Storasyster och projektet Hela Mig HÄR. Med låtossprataomsex.nu vill vi stötta dig i att må bra i din sexualitet, i dina relationer och i din kropp. Vi tycker det är viktigt att prata öppet om sex och sexuell hälsa och hur sexualiteten kan påverkas efter erfarenheter av sexuella övergrepp. Dels för att kunna ge stöd till dig som bär på dessa erfarenheter och dels för att sprida kunskap i samhället kring att sexuella övergrepp är vanligt förekommande och påverkar människors liv och hälsa.

På låtossprataomsex.nu får du information, tips och enklare övningar att testa på egen hand och vi hoppas kunna ge svar på dina frågor och ge stöd kring det som kan kännas svårt med sex. På hemsidan kan du även få vägledning kring vart du kan vända dig om du behöver prata med någon professionell eller vill ha medmänskligt stöd på vägen mot att må bättre. Inom Föreningen Storasyster erbjuder vi även sexologiskt stöd online. Vi vill att du ska veta att det går att komma vidare och hitta vägar till sex och en sexualitet som känns bra för just dig. För det har du rätt till!

Om du mår mycket dåligt

På låtossprataomsex.nu kan du läsa om reaktioner under och efter en våldtäkt eller andra sexuella övergrepp och få information om hur sex kan kännas svårt efter att en har blivit utsatt. Om du mår mycket dåligt och känner att det är svårt att klara av vardagen eller har tankar på att ta ditt liv, så är det viktigt att du får rätt hjälp och stöd.

Du har sexuella rättigheter

När du ska börja jobba med det som känns svårt med sex, så kan det vara bra att påminna dig själv om vad du faktiskt har rätt till när det kommer till din sexualitet. Detta är nämligen lätt att glömma bort när det känns tungt. Vi vet att självkänslan kan påverkas av att ha erfarenheter av sexuella övergrepp eller våldtäkt. Att någon annan utsatt dig kan göra att du känner dig mindre värd, men så är det inte. Du är precis lika värdefull som person. Dina erfarenheter är en del av dig, men de säger inte vem du är som människa.

Att jobba med självkänslan kan ta lite tid, men går att göra. Ett steg på vägen kan vara att varje dag försöka påminna dig om ditt värde och att dina behov och önskningar räknas. Innan du börjar läsa om de olika svårigheterna kopplat till sex, så kan du läsa igenom några rättigheter som vi tycker är dina. Gå gärna tillbaka och fundera över dina sexuella rättigheter under läsningens gång, för att påminna dig om att du har rätt att må bra.

1. Jag har rätt till min egen kropp

2. Jag har rätt till mina egna känslor, åsikter och uppfattningar

3. Jag har rätt att lita på mina egna värderingar gällande sex och min sexualitet

4. Jag har rätt att sätta mina egna sexuella gränser

5. Jag har rätt att säga nej

6. Jag har rätt att säga ja

7. Jag har rätt att njuta vid sex

8. Jag har rätt att vara bestämd och tydlig med vad jag vill

9. Jag har rätt att vara den som tar initiativ till sex

10. Jag har rätt att vara i kontroll över mina sexuella upplevelser

11. Jag har rätt att ha en eller flera kärleksfulla partners

12. Jag har rätt till respekt och förståelse från mina partners

(Anpassad med tillåtelse av författaren, Wendy Maltz, Healthysex.com)

Eller välj ett ämne du vill läsa mer om