Om du har blivit utsatt för sexuella övergrepp eller våldtäkt

Här kan du läsa om tankar, känslor och reaktioner som kan uppstå under och efter ett sexuellt övergrepp eller en våldtäkt. En del reaktioner kommer omedelbart och andra kan komma långt senare. En del upplever att reaktionerna kommer flera år efter övergreppet, vilket kan kännas överraskande och oroväckande. Ibland kan det också vara svårt att koppla ihop hur ens reaktioner hänger ihop med själva övergreppet. Ett exempel på detta kan vara att du efter övergreppet känner dig avstängd eller tom på känslor. Eller att du bortförklarar eller förminskar det som hänt för dig själv eller andra.