Alkohol, droger och mediciner kan påverka hur sex känns

Att dricka alkohol, ta droger eller läkemedel kan påverka sexlivet och måendet på olika sätt. Om du tar någon form av läkemedel och undrar hur detta kan påverka din sexualitet, så kan du prata med din läkare om detta. Du kan också hitta mycket information genom att söka på olika läkemedel och deras biverkningar på fass.se. Om du upptäcker att en viss medicin påverkar din sexlust eller sexlivet negativt, så är det bra att inte sluta ta medicinen utan att först diskutera det med läkaren som skrev ut den. För att se om det finns någon annan medicin som kan fungera bättre för dig.

När det kommer till alkohol och droger så kan det för vissa kännas som att sexlusten ökar eller att det känns mer avslappnat efter att ha druckit alkohol eller tagit någon drog. Alkohol kan göra att vi inte tänker eller känner efter lika mycket, vilket kan göra att det känns lättare att ha sex. Samtidigt kan det ofta bli svårare att faktiskt ha sex när du har druckit. Exempelvis kan det bli svårt att få stånd eller bli våt eller bli svårare att få orgasm. Det kan också påverka omdömet eller göra oss mer impulsiva.

Alkohol och droger kan ibland leda till ett slags undvikande av det som gör att sex känns svårt. Om du dricker för att bli avslappnad och för att sexet ska känns bättre, så finns risken att du upplever att du måste vara berusad nästa gång du ska ha sex. Det kan då vara svårt att på egen hand komma till botten med det som känns jobbigt vid sex och att hitta andra sätt som fungerar bättre. Det är inte automatiskt farligt eller dåligt att ha sex för att du druckit alkohol, men om du har en önskan om att må bättre sexuellt och hitta sätt att hantera jobbiga känslor och svårigheter kopplade till sex, så är det en bra att utforska detta när du inte är påverkad av alkohol eller droger. Eftersom det kan vara svårare att vara uppmärksam på vad du tycker, tänker och vad som känns bra eller dåligt i stunden när du är påverkad. Vilket kan göra det svårt att vara lyhörd för vad som händer och om du har sex på ett sätt som du faktiskt vill. Om du känner att du vill ha råd, stöd eller hjälp kopplat till hur du mår på grund av alkohol eller droger, kan du läsa mer på Umo.se eller vända dig till en vårdcentral.