Du kan vara trygg och ändå känna rädsla

För vissa uppstår känslor av rädsla, oro eller obehag endast när de har sex med andra. För andra finns känslorna där även vid onani eller vid själva tanken på sex. Tanken på att ha sex med andra kan för vissa kännas extra skrämmande, speciellt om det är en ny person som du inte känner så bra. Att ha sex med någon kan väcka jobbiga minnen av övergrepp eller väcka en rädsla för att bli utsatt igen. Kanske upplever du att denna rädsla finns med under sexet även om du är trygg med din partner. Detta är inte konstigt, ibland kan vi känna oss helt trygga, men vår hjärna uppfattar ändå situationen som hotfull eller farlig. Det finns knep för att lära hjärnan att alla sexuella situationer inte är farliga, men det kan ta lite tid och det kan vara bra att öva steg för steg och ha tålamod. Här kommer några tips för dig som tycker att tanken på sex känns skrämmande, men samtidigt vill ha sex som du kan njuta av igen. Du som känner att du just nu inte vill närma dig sex kan ändå dra nytta av tipsen, ifall du längre fram skulle vilja ha sex.

Tips

Ett första steg för att närma dig sex som känns svårt eller skrämmande är att börja sätta ord på vad som känns läskigt eller obehagligt när det kommer till sex? Att sätta ord på vilka tankar och känslor som väcks i sexuella situationer, hur dessa påverkar dig och hur din kropp reagerar. Detta för att kunna kartlägga din rädsla bättre och kanske få en bild av vad som kan trigga den men även saker som kan fungera för att minska rädslan. Genom att sätta ord på vad det är som väcker rädsla eller oro för just dig, kan du också få en bättre bild av hur du vill börja närma dig sex igen och vad du eventuellt kan behöva för stöd på vägen. Om du exempelvis behöver hitta strategier för att hantera känslor av ångest eller hitta sätt att kommunicera kring vad du behöver för att sex ska kännas bra för dig.

Fundera över vad du känner dig rädd för när det kommer till sex?

Ex: att bli utsatt för något på nytt eller att en partner inte ska vara lyhörd för dina behov. Eller att obehagliga känslor ska väckas, som panikångest.

Hur märker du av rädslan och hur påverkar den dig?

Ex: att du spänner dig, får hjärtklappning eller känner tryck för bröstet. Eller att du känner att det är svårt att skilja på nutid och dåtid. Att du blir stel och orörlig eller att du inte känner dig närvarande i din kropp.

Vilka tankar kommer upp i huvudet när du känner rädsla?

Ex: tankar om att du inte kan kontrollera om något händer eller katastroftankar om hur situationen kommer bli. Eller tankar om vad din partner kommer tänka eller tycka om dig.

Finns det saker som du märker ökar din rädsla?

Ex: något en partner gör eller någon särskild beröring.

Har det funnits sexuella situationer då du känt mindre eller ingen rädsla?

Ex: om du onanerat eller haft sex i en särskild miljö eller på något särskilt sätt.

Vilka saker tror du kan ha bidragit till att din rädsla minskat?

Ex: något din partner har gjort eller något särskilt du gjort för att ta hand om dig själv. Eller något som bidragit till att du varit mer avslappnad.