Fundera över dig själv och din egen sexualitet

Om din partner tycker sex känns svårt kan detta ibland väcka en känsla av att du inte vet hur du ska göra “rätt” när det kommer till sex. Det är inte ovanligt att känna sig sårad, avvisad eller missförstådd. Det kan vara bra för dig att själv börja reflektera över din egen sexualitet och din syn på sex och relationer.

  • Vad är viktigt för dig och hur mår du i din egen sexualitet?

 

  • Har du egna föreställningar av hur sex “ska” vara eller hur en relation ska se ut för att fungera?

 

  • Vad har du för förväntningar på din partner?

 

  • Har du själv några orosmoment när det kommer till sex? Exempelvis hur din partner kan komma att reagera på beröring, vilka känslor som kan väckas hos dig eller din partner. Eller oro över att din partner inte ska njuta? 

 

  • Vilka erfarenheter bär du själv med dig som påverkar dig och din relation till sex idag?

Genom att börja sätta ord på dina känslor kring sex och relationer har du en bättre grund att stå på för att kunna samtala om sex och ert gemensamma sexliv med din partner. Det kan vara bra för dig att veta att sexualiteten och hur den uttrycks ser olika ut under livets gång. Vår sexualitet och hur vi förhåller oss till den påverkas av en mängd olika faktorer. Att din partner idag upplever svårigheter kopplat till sexualiteten behöver alltså inte innebära att det alltid kommer vara så.

Fundera även över hur du kan ta hand om din egen sexualitet. Precis som din partner har rätt att må bra har du rätt att göra det. Detta kan exempelvis handla om att du känner mycket lust till sex men att din partner inte känner likadant. Det är inte konstigt att känna en ledsamhet, oro eller frustration över detta. Då är det viktigt att just ta ansvar för dig själv.

Fundera över om det finns andra sätt du kan uttrycka och vårda din sexualitet på egen hand (inom ramen för vad ni har kommit överens om i er relation förstås). Exempelvis genom att onanera, fantisera, eller hitta andra typer av stimulans. På så sätt kan du fortfarande känna att din sexualitet är din att njuta av, men utan att ställa krav på din partner att hen alltid måste vara delaktig.