Göra en polisanmälan

Du bestämmer själv om du vill polisanmäla våldtäkten eller det sexuella övergreppet du utsatts för och du kan göra en polisanmälan även om tid har gått sedan händelsen. Du kan göra en polisanmälan genom att ringa polisen på telefonnummer 114 14 eller gå till en polisstation. Du kan även ringa anonymt till polisen för att be om råd eller fråga vad de kan ge för stöd, om du känner dig osäker eller vill veta mer. Polisen uppmuntrar alla att anmäla brott så snart som möjligt efter att det skett, eftersom det då är lättare att hitta tekniska bevis och förhöra eventuella vittnen.

Om du gör en anmälan tar polisen emot den, men kan även svara på frågor och hjälpa dig vidare till en hjälporganisation där du kan få stöd. Om du vill anmäla eller har funderingar kring processen kan du hitta information hos polisen eller brottsoffermyndigheten. Hos brottsofferjouren kan såväl utsatta, vittnen som anhöriga få stöd och rådgivning via telefon. Hos Föreningen Storasyster kan du även få kostnadsfri juridisk rådgivning av vår storasysterjurist.

Din rätt till stöd

När du anmäler ett brott ska polisen informera om dina rättigheter som målsägande, det vill säga den som har utsatts för brottet. Vid sexualbrott har du rätt till ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde är en jurist eller advokat som ger dig juridiskt stöd under en förundersökning och vid en eventuell rättegång. Tala om för polisen vid anmälan om du vill ha en särskild jurist eller advokat som målsägandebiträde. Om du inte har några önskemål så utser tingsrätten ett målsägandebiträde åt dig. Kostnaden för ett målsägandebiträde betalas av staten. Målsägandebiträdet har under förundersökningen rätt att närvara vid alla förhör som hålls med dig, för att i första hand se till att allt går rätt. Ett målsägandebiträde kan också förbereda dig inför ett polisförhör genom att exempelvis berätta vilka typer av frågor som brukar ställas.

Den som har utsatts för ett brott har även rätt att ha någon som följer med och ger personligt stöd vid förhör och vid eventuell rättegång. En så kallad stödperson. Den du valt som stödperson får vara med vid förhör så länge det inte påverkar utredningen, exempelvis om personen kan komma att kallas som vittne. Det kan vara bra för dig att veta att du under polisförhör kan bli ombedd att svara ganska detaljerat på olika frågor kring det som har hänt dig. För att polisen ska kunna utreda brott behöver de fråga detaljerat om exempelvis var på kroppen någon har berört dig och på vilket sätt personen eller personerna har gjort det. Det kan vara jobbigt att få känsliga frågor från en okänd person och behöva berätta ingående om övergreppet, men polisen ställer dessa frågor för att de inte får göra några egna tolkningar eller dra några slutsatser utifrån det du berättar. Även om polisen säkert kan förstå vad du menar. Om du har funderingar kring vad som händer när du anmäler ett brott eller vilket stöd du kan få, så kan du kontakta Föreningen Storasysters jurist för kostnadsfri juridisk rådgivning via telefon eller mejl. Föreningen Storasyster erbjuder även medföljning vid exempelvis polisanmälan.