Hur du kan må och vad du kan göra efter sexuella övergrepp eller våldtäkt

Precis som vi alla kan reagera olika under ett övergrepp så kan vi reagera olika efter att vi utsatts. Under de första dagarna efter ett sexuellt övergrepp eller en våldtäkt är det inte ovanligt att känna sig avstängd och kanske uppleva att det som hänt känns overkligt. Det är vanligt att känna flera olika känslor på samma gång. Kanske känner du dig tom på känslor ena minuten, för att sedan fyllas av många olika känslor samtidigt, som rädsla, ilska eller sorg.  Det är inte konstigt om du inte känner igen dig själv eller hur du reagerar. Kroppen kan också reagera och du kan få huvudvärk, frysa eller känna dig spänd och illamående. Sömn, koncentration och matlust kan påverkas. Det är inte ovanligt att känna sig nedstämd, orolig eller glömsk eller att bli extra vaksam bland folk eller på särskilda platser som kanske förknippas med övergreppet. Dessa reaktioner och känslor kan uppstå även om det gått tid sedan övergreppet.

Det finns inga sätt att reagera på som är rätt eller fel. Vissa söker stöd och hjälp direkt efter att de utsatts medan andra väntar med att prata med någon eller berättar aldrig vad de varit med om. Vissa kan bete sig helt “som vanligt” efter övergreppet, som om inget har hänt. Kanske skratta eller bortförklara händelsen. Inte heller detta är en ovanlig eller felaktig reaktion. Ibland tar det flera år innan någon annan får veta vad en varit med om. Vissa väljer att polisanmäla medan andra inte vill eller vågar göra detta. Du bestämmer själv när och om du vill berätta eller göra något. Det kan vara bra för dig att inte behöva bära på känslorna ensam och det är aldrig för sent att börja prata om eller få hjälp att bearbeta det du varit med om. På söktjänsten stödefterövergrepp.se kan du se vilket stöd som finns där just du bor.

Tips

Om du vill berätta om övergreppet för någon, så kan nedanstående tips vara bra att ha med sig.

1) Bestäm vem, tid och plats

Fråga personen du vill berätta för om ni kan sitta ner vid en bestämd tidpunkt för att prata. Välj en tid där ingen av er har bråttom iväg, så att du inte behöver känna dig stressad. Kanske kan ni gå på en promenad, eller ses på en plats som är lugn där ni kan prata ostört.

2). Du får berätta så mycket eller lite du vill

Du behöver inte gå in på detaljer kring vad som hänt om du inte vill, utan du kan börja med att berätta hur du mår just nu, vad du tänker och känner. Du kan exempelvis börja med att säga att du har varit med om någonting som varit svårt och jobbigt för dig, men att du behöver lite tid på dig för att berätta.

3) Tänk igenom vad du vill få sagt

Ibland kan det kännas svårt att hitta orden i stunden. Då kan det vara bra att förbereda dig på vad och hur mycket du vill berätta. Det kan ofta kännas skönt att skriva ner vilka ord du vill använda när du berättar. Att skriva kan också hjälpa dig att sätta ord på händelsen för din egen skull. Det du skrivit kan fungera som ett manus att använda under samtalet eller som ett sätt att förbereda dig inför att prata.