Hur kroppen kan reagera under ett sexuellt övergrepp

Vi reagerar alla olika i en hotfull, skrämmande eller farlig situation. Det går inte att i förväg veta exakt hur vi kommer att reagera eller vad vi kommer att göra. Vårt inbyggda försvarssystem i hjärnan aktiveras automatiskt i en situation som hjärnan tolkar som farlig. Detta gör det svårt eller omöjligt att styra över reaktionerna med tanken eller viljan. Hjärnan gör en blixtsnabb bedömning av situationen och skickar signaler till kroppen att försöka fly, fysiskt försvara sig eller att försöka rädda sig från faran genom att kroppen “stänger av”. Oavsett hur du, eller din kropp, reagerat under ett övergrepp så vill vi att du ska veta att det inte finns några rätt eller fel.

Fight, flight eller freeze

De vanligaste reaktionerna vid fara eller hot brukar kallas för “de tre F:en”. De tre F:en kommer från de engelska orden Fight, Flight, Frozen fright:

  • Fight– att  göra motstånd och försöka försvara sig
  • Flight– att fly från situationen
  • Frozen fright– att stänga av och “frysa”, det vill säga att bli paralyserad

När kroppen gör sig redo för att fly eller göra motstånd aktiveras musklerna och blir spända, hjärtat slår snabbare och andningen ökar. Ibland kan det kännas som att du kallsvettas och får ett starkt sug i magen. Kroppen samlar all sin kraft för att slåss eller springa. Det är många som tror att det alltid går att göra motstånd, skrika och fly vid ett våldtäkt eller ett sexuellt övergrepp. Det är inte sant. Det är minst lika vanligt, om inte vanligare, att kroppen reagerar genom frozen fright,det vill säga att stänga av. Vid frozen fright går kroppens puls ned, musklerna blir avslappnade och det blir svårare, ibland omöjligt, att röra sig eller säga något. Ibland kan du vara medveten om vad som händer, men att det känns som att du är utanför din egen kropp. Det kan vara svårt att minnas exakt vad som hänt efteråt.


Förmågan att reagera på dessa sätt vid fara har funnits med oss sedan vi var grottmänniskor. Reaktionerna fyller en livsviktig funktion för vår överlevnad. Det är nödvändigt att vår hjärna och kropp reagerar snabbare än vi kan tänka för att vi ska kunna överleva om vi är i fara. Om vi attackeras av en björn har vi till exempel inte tid att tänka på hur vi bäst hanterar situationen. Istället tar reflexerna över och vi slåss, flyr eller stänger av, “fryser”. Det är lätt att tänka att det bästa sättet att skydda sig mot fara är att slåss eller snabbt ta sig från platsen, men så är det inte alltid. Om vi tar exemplet med björnen så kan hjärnan uppfatta situationen som alldeles för farlig för att vi ska kunna fly eller göra motstånd, eftersom björnen är för snabb och stark. Då kan hjärnan göra bedömningen att det är mer hjälpsamt att reagera med att bli paralyserad, orörlig och stel för att göra skadorna så små som möjligt eller helt undvika faran.