Känslor och tankar är inte alltid sanning

Utan känslor hade livet och våra relationer till andra människor blivit svårare. Vi hade faktiskt inte klarat oss utan dem eftersom vi då inte hade kunnat reagera i farliga situationer, varit nyfikna på att lära oss mer om vår omgivning eller vetat hur vi ska bete oss mot andra människor. Tyvärr kan känslor samtidigt leda till obehag och skapa förvirring eftersom vi ofta tolkar dem som sanningar. En känsla väcker ofta en tanke om situationen som vi tolkar som sann. Men det är inte alltid våra känslor faktiskt stämmer, vi kan känna rädsla utan att det finns något verkligt hot precis som att vi kan känna skam när det egentligen inte finns något att skämmas för. Vår hjärna är faktiskt ganska dålig på att skilja på verkliga hot och tankar. Ett exempel på detta är rädsla, där känslan kan väcka en tanke om att “jag är rädd, alltså är situationen farlig”. Eller hur skam kan väcka tankar som “Jag skäms, alltså måste jag vara en dålig person som gjort något fel”. Och ju starkare en känsla är desto mer tror vi på att det vi känner är sant.