Kontakta sjukvården

Det kan vara bra att uppsöka en akutmottagning eller vårdcentral så snart som möjligt efter ett sexuellt övergrepp eller våldtäkt. För att ta kunna ta prover, göra en läkarundersökning eller samla in material som senare kan användas som bevis i en eventuell rättsprocess. Du behöver inte vara skadad fysiskt för att uppsöka vården efter ett övergrepp och du behöver inte heller göra en polisanmälan i samband med undersökningen. Däremot kan din journal användas som bevis om du väljer att göra en anmälan längre fram. Vårdpersonal kan även ta foton på eventuella skador på kroppen.  Det kan vara skönt för dig att veta att det är ganska ovanligt att få allvarliga fysiska skador vid sexuella övergrepp.

Om det har gått kort tid sedan övergreppet kan personalen ta DNA-prov som kan sparas på sjukhuset till dess att du bestämt dig om du vill göra en polisanmälan. Hur lång tid prover sparas kan variera mellan sjukhusen, fråga vad som gäller där just du är. Om du söker vård efter en våldtäkt eller ett övergrepp så får du oftast lämna prover för sexuellt överförbara infektioner (vanligen ett urinprov, ibland ett blodprov). Om det behövs så kan du också få ett vaccin mot hepatit B eller ett akut p-piller för att undvika graviditet. Du kan även få samtala med någon om det som hänt, en person som kan ge dig råd och stöd. I Stockholm har Södersjukhuset en särskild akutmottagning för våldtagna. I Uppsala finns Kvinnofridsmottagningen och i Göteborg finns specialistmottagningen Pilen. I övriga landet finns sjuk­husens ordinarie akutmottagningar, kvinnokliniker, eller vårdcentraler.