Läs på om sexuella övergrepp och vilka reaktioner som kan uppstå

Det kan vara bra att du som partner skaffar dig kunskap kring såväl sexuella övergrepp som reaktioner på dessa och hur sexualiteten kan påverkas om en har blivit utsatt. Läs gärna mer på hemsidan låtossprataomsex.nu, själv eller tillsammans med din partner. Kanske kan du känna igen någon eller några av de svårigheter din partner upplever och få en större förståelse för hur dessa kan ta sig uttryck, samt vilket stöd det finns att få.

Det kan vara en trygghet för din partner att veta att du har kunskap kring dessa svårigheter och därigenom underlätta för hen att berätta för dig om sina upplevelser av situationen. Det kan vara bra att påminna dig om personer som utsatts för sexuella övergrepp kan reagera väldigt olika. Vissa vill prata mycket om det som hänt, andra lite. Vissa tycker det är svårt med sex och känner mindre lust till att ha det, medan andra upplever att de mår bra i sin sexualitet och kanske känner större lust till sex. Oavsett hur just din partner reagerar så tänk på att hen aldrig kan reagera på “fel sätt”.