Några tips innan du läser vidare om hur sex kan kännas svårt

På låtossprataomsex.nu beskriver vi olika typer av svårigheter kopplat till sex som är vanliga efter att en blivit utsatt för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Kanske känner du igen dig i någon av beskrivningarna eller delar av dem. Det är inte heller ovanligt att känna att flera saker är svåra samtidigt eller att olika svårigheter påverkar varandra. Exempelvis kan ångest kopplat till sex göra att din lust till sex minskar eller att du känner dig spänd och får svårt att bli upphetsad. Eller att smärta vid sex leder till en rädsla i sexuella situationer. Bli därför inte orolig om du känner att flera saker känns svårt, det går fortfarande att arbeta mot att må bättre. Om du väljer att göra övningarna eller prova tipsen som ges på låtossprataomsex.nu, så uppmuntrar vi dig att berömma dig själv när du gjort det, oavsett resultatet. Du gjorde övningen och det är det viktigaste. Vi vill även att du ska påminna dig om att du tagit ett stort och viktigt steg bara genom att börja läsa om sexualiteten och vad som kan känna svårt med sex. Du får lov att ta det i din egen takt och känns det tungt är det okej att pausa. När du läser och funderar över vad du tycker känns svårt med sex, så kan det vara hjälpsamt att fundera över:

Var du börjar

Hur mår du idag i din sexualitet?

Vart du vill komma

Hur vill du att just din sexualitet och ditt sexliv ska se ut?