Normer och förväntningar på sex kan påverka

Det är ganska vanligt att fortsätta ha sex på ett visst sätt även om det orsakar smärta. Detta beror ofta på att det finns en stark vilja att kunna ha omslutande sex eller att det finns vissa förväntningar kring sex. Att leva upp till förväntningar om att vara “normal” och kunna ha sex på ett visst sätt kan kännas så pass viktigt att det blir svårt att lyssna på kroppens signaler. Om du känner igen dig i beskrivningen så är du långt ifrån ensam. Försök att inte klandra dig själv om du fortsätter ha sex trots smärta, men fundera över orsaken till att du fortsätter och om du kanske kan tänka eller göra annorlunda? Fundera exempelvis över varför du har sex, om det är för din egen eller andras skull? Är du rädd att känna dig “onormal” om du inte kan ha omslutande sex? Finns det annan typ av sex som du njuter mer av som inte gör ont? Kan du göra mer av detta? Genom att fundera på dessa frågor så kan du få en bättre bild av din situation och kanske börja tänka annorlunda kring sex.

I samhället finns ett stort fokus på omslutande vaginalt sex som det enda “riktiga” sexet, vilket ju inte är sant. Men att denna myt är så stark gör att det har blivit något vi tänker att alla måste kunna och vilja ha. Vi påverkas hela tiden av samhällets normer och det behöver inte alltid vara dåligt. Samtidigt kan normer begränsa oss och göra att vi inte riktigt känner av vad vi själva vill. Att prova nya sätt att ha sex på innebär inte att du “gett upp” på grund av smärtan eller att du aldrig kan ha omslutande sex igen.

Men precis som du kan behöva ta en paus från löpning för att låta en stukning av foten läka så är det bra att pausa omslutande sex medan du jobbar med din smärta. Det kan vara bra att ta tid till att fundera över vad som är viktigt för dig, för att sex ska kännas härligt och bra. Sex ska inte göra ont och smärta ska inte ignoreras eftersom smärtan sällan försvinner genom att du “härdar ut” eller vänjer dig vid att sex gör ont.