Om att prata med någon professionell

När människor har det svårt eller mår dåligt får de ofta rådet att prata med någon professionell, det vill säga någon som jobbar med att ge vård eller stöd och har särskild kunskap kring att bemöta personer som mår dåligt. Samtidigt kan många känna att det är läskigt eller märkligt att prata med en helt främmande människa om vad de tänker och känner. Att prata om hur du mår kan vara bra för dig oavsett om du pratar med en vän, en skolkurator, eller en psykolog. Fördelen med att prata med någon som är professionell är att denna personen har utbildning och kunskap kring vad människor som mår dåligt kan behöva. En utbildad psykolog, kurator eller annan professionell behandlare har kunskap om hur våra känslor fungerar, hur vi kan må och känna när vi varit med om något traumatiskt och vad som kan fungera för att vi ska må bättre. I samtal kan du få hjälp med att må bättre i dig själv, hantera och bearbeta jobbiga minnen, minska stress och ångest eller få hjälp att åter hitta kontroll över tillvaron och dina känslor. På vår söktjänst stödefterövergrepp.se kan du hitta professionellt stöd över hela landet.

Orosanmälan

Är du under 18 år kan det vara bra för dig att veta att vissa som arbetar med att ge råd och stöd, till exempel en skolkurator eller skolsköterska, har vad som kallas för anmälningsplikt. Detta betyder att om personen känner oro för ett barn under 18 år som berättar om utsatthet eller sexuella övergrepp, så ska de anmäla detta till socialtjänsten. Detta görs för barnets bästa eftersom inget barn ska behöva bli utsatt eller må dåligt. Det är ändå bra att du berättar vad som hänt dig för att du ska få stöd och hjälp. På hemsidan kollpåsoc.se kan du läsa mer om vad som händer när en orosanmälan kommer in till socialtjänsten.