Om du känner ångest, oro eller panik kopplat till sex

”Jag kan bli väldigt stressad av tanken på sex och känna mig pressad att ha sex, även om min partner är förstående och stöttande när jag inte vill. Sexet med min partner är bättre idag än det varit tidigare, men det kan fortfarande kännas jobbigt”

Att känna ångest och oro kopplat till sex eller vid tanken på sex är inte ovanligt. Varför dessa känslor väcks kan bero på olika saker. Det kan vara bra att fundera över vad det är som väcker ångesten, hur du tänker kring den och vad du gör när du märker av den. Ångest kan kännas som ett tryck över bröstet, hjärtklappning, illamående eller yrsel. Den kan komma smygande eller plötsligt och utan förvarning. Ångest kan komma regelbundet eller bara ibland och hör ofta ihop med hur du mår i livet i övrigt, om du är trött, orolig eller stressad till exempel.