Om du känner dig rädd för sex

”Jag har inte haft sex på många år och vågar inte dejta eller närma mig någon fysiskt på något sätt, eftersom jag är rädd för att något ska hända igen”

Det är inte ovanligt att känna sig ointresserad av sex efter sexuella övergrepp och våldtäkt, oavsett om du utsatts nyligen eller om tid har gått sedan det hände. För vissa kan känslan vara starkare och mer lik rädsla eller till och med avsmak inför sex. Vi har i ett annat avsnitt beskrivit hur ångest kopplat till sex kan upplevas och gett tips på saker du kan göra för att hantera ångest. Eftersom ångest är en reaktion på just känslan rädsla, kan det ibland vara svårt att skilja på dessa känslor. De hänger ihop och går in i varandra, rädsla kan skapa ångest och ångest kan i sin tur leda till rädsla för obehagliga känslor. Om du upplever rädsla för sex så kan det vara bra att även läsa avsnitten om ångest på låtossprataomsex.nu.