Om du känner oro för hur en relation ska fungera

Vi vet att många bär på en oro över hur deras erfarenheter och mående kan komma att påverka deras relationer. Kanske ställer du höga krav på dig själv, att du måste må bra och att dina erfarenheter inte får göra sig påminda. Att må bra är viktigt, men du behöver inte må bra alltid för att relationen ska fungera. Ingen kan vara på topp jämt, det hade varit konstigt. Det måste finnas ett utrymme att möta svårigheter och att kunna arbeta med sitt eget mående även när du är i en relation. En relation kan vara en friskfaktor och hjälpa dig att må bättre, men relationer kan fungera även när ni har det tufft. Detta kan till och med göra relationen starkare genom att ni hanterar svåra saker tillsammans.

Tips

Det kan vara bra att fundera över vilka förväntningar du faktiskt har på dig själv i en relation. Alltså hur du tänker att du vill vara eller kanske känner att du “borde” vara. Ibland har vi alldeles för höga krav på oss själva och tänker att vi måste vara perfekta för att någon annan ska orka vara med oss. Genom att fundera över om du verkligen behöver vara på ett visst sätt kan det bli lättare att se om du ställer för höga krav på dig själv eller om dina förväntningar är rimliga

Exempel på allt för höga krav kan vara

Jag måste må bra hela tiden för att andra inte ska tröttna på mig

 

Jag måste kunna ha sex på ett visst sätt för att en partner ska vara nöjd

 

Jag får inte öppna upp för mycket för då kanske min partner inte orkar vara med mig

 

Jag har ansvaret för att det inte ska bli “dålig stämning” eller kännas jobbigt i relationen

Att få en fungerande relation kan krävas lite tid och arbete, från dig, men även från partners. Kom ihåg att du inte ensam bär ansvar för att en relation ska fungera. Om du tycker relationer känns svårt finns det hjälp att få. Ibland kan du behöva arbeta med saker i dig själv, som att bearbeta dina erfarenheter, få stöd i att bygga upp självkänslan eller hitta en trygghet i att dina gränser måste respekteras. Oftast behöver ni i relationen parallellt arbeta med er kommunikation och hur ni pratar med varandra om det som känns svårt. Eller hur era önskningar och behov i relationen ser ut.