Om du känner oro över sexlivet

För många, men inte alla, är sex en viktig del av en kärleksrelation men hur ett bra sexliv ser ut är upp till dig och partners att avgöra. Att det känns svårt med relationer kan ibland bero på, eller förstärkas, av bilden vi har av hur vi förväntas vara och bete oss i relation till andra. Eller idéer om hur en “riktig” kärleksrelation ska se ut. Det är vanligt att bära på en känsla av att alla andra är “normala” och att det bara är jag som upplever att mitt förhållande känns svårt. Risken är då att vi jämför oss med något som vi faktiskt inte vet något om. Detta kan vara särskilt svårt när det kommer till sex. Då tänker vi ofta att andra har ett spännande och problemfritt sexliv. Det kan vara bra för dig att veta att de flesta av oss någon gång upplever att sex känns svårt. Ett “bra sexliv” är inte heller alltid något som bara händer utan ofta är det något som kräver lite arbete. Det kan behövas kommunikation, lyhördhet, respekt, utforskande och flera andra saker för att sexlivet ska kännas bra och njutningsfullt.

Ett bra sexliv ses ofta som beviset på att en kärleksrelation är värd något, vilket ger en väldigt förenklad och missvisande bild. Om sexlivet inte fungerar och du och din partner tycker detta känns svårt så är det inte konstigt om det påverkar relationen. Men det är bra att påminna sig om att det oftast finns andra saker förutom sex som gör att en relation känns bra och viktig. Exempelvis kan det finnas andra sätt att känna närhet och intimitet på, när sex känns svårt. Du kan tillsammans med en partner jobba på att sexet ska kännas bra, men det kan vara skönt att släppa bilden av att er relation är dålig bara för att ni inte har sex på det sätt ni önskar just nu. Om du är nyfiken på att läsa mer om intimitet i kärleksrelationer så kan du ladda ner Sexologklinikens intimitetsguide. I den får du råd om hur du kan öka intimiteten i din relation, med eller utan sex.