Om du känner skam och skuld kopplat till sex

”Jag har svårt att njuta av sex och har det någon gång känts bra så känner jag skam och skuld över det. Jag skäms också för att jag aldrig fått orgasm ihop med någon.”

När en har blivit utsatt för sexuella övergrepp eller våldtäkt är det inte ovanligt att uppleva känslor av skuld och skam. Känslorna kan ta sig uttryck som att du känner skam över det som hänt eller lägger skulden på dig själv även om skulden inte är din att bära. Eller att du känner skam över hur du reagerat, eller inte reagerat, under övergreppet du utsattes för. Känslor av skuld och skam kan också påverka hur du känner kring sex. Tyvärr är det många som beskriver att de känner skuld och skam kopplat till sex, fantasier, lust, upphetsning eller orgasm. Vi säger tyvärr eftersom kåthet och lust till sex är något positivt som du ska få njuta av och inte något som ska väcka skam. Det går att hitta sätt att hantera känslor av skuld och skam och ett första steg att göra detta kan vara att våga möta känslorna och tankarna de väcker. Att utforska vad de betyder, vad som väcker dem och därigenom försöka hitta sätt att hantera dem.