Om du känner skam och skuld över vad du tänder på

Det är tyvärr ganska vanligt att skämmas för vad en gillar och tänder på sexuellt. Vi säger tyvärr eftersom denna typ av skam sällan är baserad på något som du faktiskt borde skämmas över. Att känna skam kopplat till vad du tänder på kan bero på att det i samhället finns ganska snäva ramar för vad som anses vara “bra” eller “dåligt” att tycka om när det kommer till sex. Dessa ramar kan vara begränsande, eftersom de kan göra det svårt att själv få komma fram till vad en tycker om eller tänder på. Om du känner skam över vad du fantiserar om eller tänder på, börja med att försöka sätta ord på hur dina skamkänslor ser ut

  • Vad är det som känns skamfyllt med hur du vill ha sex? Eller vad du fantiserar om?

 

  • Är du orolig vad andra ska tycka och tänka om dig?

 

  • Eller är du orolig för att inte vara “som alla andra”?

 

  • Vad tänker du själv är “bra” saker att tända på?

När det handlar om sexuella fantasier eller vad du gillar att göra när du har sex så är det viktigaste att fundera över hur du mår och hur fantasierna eller sexet du har påverkar dig.  Om du känner att fantasierna plågar dig, att du har tappat kontrollen över dem eller att tankarna väcker ångest, kan det vara skönt att söka stöd för att få prata om detta. Samma gäller om du upplever att du hamnar i sexuella situationer som skadar dig fysiskt eller psykiskt. Om du har sex på ett sätt som du mår bra av innan, under tiden och efteråt och som är samtyckt för alla inblandade så tycker vi inte att du behöver oroa dig. Vi vet dock att det ibland känns skönt och bra i stunden, men att ångesten eller skammen kommer efteråt. Då kan det vara bra att fundera över just normerna i samhället och om de får dig att känna att du inte “borde” ha sex på det sättet som du njuter av. Eller om det faktiskt är så att någon har gått över dina gränser.

Om du känner en stark oro för att du ska uttrycka din sexualitet på ett sätt som kan skada dig själv eller andra eller om du känner att du tappat kontrollen över din sexualitet så är det viktigt att du får rätt stöd. Ett första steg kan vara att ringa Preventell som är hjälplinjen vid oönskad sexualitet. Där kan en få prata med kurator, psykolog eller läkare för att få råd och stöd kring sådana funderingar.