Om du mår mycket dåligt

På låtosspratomsex.nu kan du läsa om reaktioner under och efter våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Du hittar även information om vad som kan kännas svårt med sex efter att du har blivit utsatt. Innan du läser vidare kan det vara bra att fundera över hur du mår just och vilket stöd du främst kan behöva. Om du mår mycket dåligt och känner att det är svårt att klara av vardagen, så är det viktigt att du får rätt hjälp och stöd. Då kanske inte information på låtossprataomsex.nu är tillräcklig för dig utan du kan behöva få hjälp att må bättre generellt innan du börjar jobba med det som känns svårt kopplat till sex. När du känner dig redo och mår bättre kan du alltid komma tillbaka till hemsidan och börja utforska hur du även kan må bättre i din sexualitet. På Föreningen Storasysters söktjänst stödefterövergrepp.se kan du hitta olika typer av stöd över hela landet.

Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD

När en situation varit skrämmande, farlig eller hotfull så kan det väcka starka känslor av rädsla och stress. För en del känns det bättre efter ett tag medan andra känner att måendet inte förbättras eller till och med blir sämre med tiden. Detta kallas för traumatisk stress. Om du har mått dåligt länge och får jobbiga och påträngande minnesbilder, så kallade flashbacks, har svårt att skilja på nutid och dåtid eller ofta är på helspänn, kan det vara tecken på att du har posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Då kan det kännas som att minsta lilla påminner dig om det du varit med om och väcker starka känslor som kan vara svåra att hantera. Om du känner igen dig i detta kan du behöva få professionellt stöd i första hand för att kunna känna dig trygg och säker igen. Du kan börja med att kontakta vårdcentralen, elevhälsan eller ungdomsmottagningen. Eller ringa till en psykiatrisk mottagning i din stad. På 1177.se kan du läsa mer om PTSD.

Om du har tankar på att ta ditt liv

Om du har tankar på att ta ditt liv eller mår så dåligt att det är känns omöjligt att hantera vardagen, så är det viktigt att du får hjälp för att inte behöva vara ensam med tankarna. Det går att må bra igen och det har du rätt till! På Umo.se kan du läsa mer om självmordstankar. Om situationen är akut ska du ringa 112 eller kontakta en psykiatrisk akutmottagning. Du kan även ringa en telefon- eller chattjour, som Minds självmordslinje eller Jourhavande medmänniska,där du får prata med personer som är vana vid att lyssna och stötta. Du kan vara anonym när du ringer. Du kan även läsa mer om olika typer av stöd på vår söktjänst stödefterövergrepp.se.