Om du tycker att det är svårt med kärleksrelationer

”Jag känner mig alldeles för rädd och osäker för att inleda ett förhållande, även om jag längtar efter kärlek och närhet. Jag kan inte koppla att någon skulle tycka om mig på det sättet”

Att tycka det känns svårt att vara i en kärleksrelation eller känna oro för hur en framtida relation ska fungera är inte ovanligt. Oavsett vilka erfarenheter en bär med sig så kan nära relationer kännas utmanande på olika sätt. Samtidigt vet vi att erfarenheter av sexuella övergrepp eller våldtäkt kan påverka vårt fysiska och psykiska mående på flera sätt, vilket också kan påverka hur vi mår i våra relationer. För vissa kan det kännas svårt med tillit eller trygghet till andra människor och för andra kan det finnas en rädsla för att ens gränser inte ska respekteras i en relation. Andra bär på en oro för att inte räcka till eller kanske tycker det känns jobbigt med intimiteten en kärleksrelation kan innebära. Det kan även finnas en rädsla för att öppna sig och vara någon nära, särskilt om en tidigare blivit sårad eller utsatt av någon en litat på och känt sig trygg med. Om sex känns svårt eller väcker mycket känslor så kan detta också påverka relationen och hur du mår.

De allra flesta av oss har nog någon gång tyckt att det är svårt med kärleksrelationer och för många innebär en kärleksrelation att det finns mycket känslor och förväntningar på sig själv och andra. Det finns också starka normer kring just kärleksrelationer, som att alla behöver ha en långvarig kärleksrelation för att må bra eller att det bara är möjligt att vara kär i och vara tillsammans med en person åt gången. Eller att regelbundet sex är ett måste för att relationen ska fungera. Detta stämmer dock inte alltid och verkligen inte för alla. Du själv har rätt att bestämma hur du vill att just dina relationer ska se ut och vad du behöver för att må bra i dina relationer.

Tips

Om det känns svårt med nära relationer så kan ett första steg vara att försöka sätta ord på vad som känns svårt för just dig. Det är ofta flera olika saker som påverkar oss i våra relationer och därför kan det vara bra att försöka reda ut vad svårigheterna egentligen handlar om. Oavsett om det känns svårt i en nuvarande relation eller om du främst känner oro för hur en relation ska kunna fungera i framtiden. Är det just svårigheter med sex eller intimitet som är problemet eller finns det flera saker i relationen som känns svåra? Hur märker du av svårigheterna? Har livet eller relationen förändrats på något sätt som gjort att det känns annorlunda? Skriv gärna ner dina tankar och funderingar. Det kan även vara bra att fundera över vad som är viktigt för dig i en relation för att du ska må bra.

Vad känns svårt i din nuvarande relation eller vad är du orolig för inför en framtida relation?

Ex: att du känner dig otrygg fastän du känner tillit till din partner. Eller att du bär på en rädsla för att inte kunna leva upp till en partners förväntningar. Att du och partners inte ska kunna prata om det du bär med dig?

Har det skett någon särskild förändring som bidragit till att relationen känns svår?

Ex: att ni har hamnat i fler konflikter eller att ert sexliv förändrats exempelvis

Hur har du och partners hanterat svårigheterna hittills? Något som hjälpt eller något som gjort att det känns svårare

Ex: om ni exempelvis samtalat mer om relationen eller om det känns som att ni står längre ifrån varandra på grund av stress i vardagen

Fundera lite kring vilka stärkande faktorer som finns i relationen även om det känns svårt just nu

Ex: att ni tillbringar mycket tid tillsammans, samarbetar för att relationen ska fungera, eller skrattar mycket tillsammans

Hur skulle du önska att en kärleksrelation skulle se ut för att du ska få må bra?

Ex: att det finns gemensamma intressen, intimitet, eller mycket utrymme för egen tid

Fundera över viktiga egenskaper hos partners

Ex: lyhördhet, engagemang i frågor som är viktiga för dig, humor

Hur märker du på dig själv att du mår bra i en relation? Inte bara i kärleksrelationer, utan även med kompisar eller familj

Ex: att du känner dig lugn, glad eller sugen på att hitta på saker som du mår bra av.

Hur har dina relationer sett ut hittills? Vad har varit bra, vad har känts svårt?

Genom att fördjupa dig i hur det känns svårt för dig idag eller vad du oroar dig för, samt hur du ser på relationer generellt så kan du få en bättre bild av vilken förändring som du skulle vilja se eller vad du vill försöka arbeta mot. Det kan vara att bli mer trygg i dina gränser och få kunskap om vad du mår bra av för att våga släppa en partner nära. Eller att du vill arbeta med något som du känner är svårt vid sex för att du ska kunna njuta tillsammans med din partner. Eller att du och din partner tillsammans behöver hitta sätt att kommunicera med varandra för att lösa konflikter i relationen.