Om du vill närma dig sex med partners

En bra grundregel om du vill hitta tillbaka till att ha sex med andra är att du ska känna dig trygg. Om du har erfarenheter av sexuella övergrepp kan just trygghet och tillit kännas svårt och tanken på att ha sex eller vara nära andra kan vara skrämmande. Men ju bättre du lär känna dig själv, dina behov, vad du tycker om sexuellt och var dina egna gränser går, desto tryggare kan du känna dig i relation till andra. För fler tips och råd gällande att utforska dina egna gränser kan du läsa HÄR. 

Tips 1

Berätta om din oro

Om du känner oro inför sex, eller vet att sex tidigare väckt rädsla eller obehag, är det bra att berätta detta för personen du vill ha sex med. Genom att berätta om din oro kan din partner också få möjlighet att stötta och hjälpa dig om sexet skulle kännas jobbigt. Det är inte ovanligt att tycka det känns jobbigt att prata om sex, särskilt när du ska prata om sånt som känns svårt med sex. Det kan vara bra att komma ihåg att de flesta kan tycka att detta är svårt, men att det finns sätt att bli bättre på det. Genom media får vi ofta bilder av att sex alltid ska vara enkelt, att du blir kåt och sedan kör sexet igång och är fantastiskt och härligt. Det är dock inte alltid det går till så i verkligheten. Sex kan vara fumligt, få oss att skratta, eller kännas konstigt och stelt. Ofta behöver vi faktiskt prata om hur vi vill att sex ska kännas för att vi ska kunna ha sex som vi njuter av. För konkreta tips på hur du kan prata om sex kan du läsa vårt avsnitt om kommunikation, som du hittar HÄR.  Om du upplever att din partner är kritisk, får dig att känna dig otrygg eller ifrågasätter dina känslor kring sex, bör du fundera på om detta verkligen är en person som du vill närma dig sex tillsammans med.

Förbered dig

När du känner dig redo för sex med partners som du känner dig trygg med, så kan det vara bra att vara lite förberedd och ha en plan för dig själv om jobbiga känslor skulle uppstå. För att förbereda dig kan du skriva ner om det finns något särskilt som du själv eller andra kan göra för att du ska känna dig lugn och trygg. Det kanske kan vara att du behöver gå upp och röra på dig om obehagliga känslor väcks. Kanske behöver du få ligga stilla och bli kramad tills det känns bättre. Kanske behöver du få göra något helt annat. Ibland kan det vara svårt att förbereda sig inför obehag som kan uppstå, men du kan prova att fundera över andra situationer då obehag väckts och hur du hanterat dessa. Detta kan ge dig värdefull information kring hur du kan hantera jobbiga känslor även vid sex.

Tips 2

Det är inte alltid så lätt att veta innan eller under sex om det faktiskt känns bra. Ibland kan det finnas en vilja att ha sex, men samtidigt en känsla av att det inte riktigt känns som en önskar, eller att du inte uppmärksammar att det känns jobbigt under tiden. Du kan använda checklistan som en vägledning om du under sex känner dig osäker på vad du vill, eller om jobbiga känslor väcks.

Andas

Känn efter i stunden hur du andas. Vår andning kan ofta ge en signal om hur vi mår, om vi är avslappnade och lugna eller stressade och oroliga. Andningen är också bra att fokusera på eftersom den kan hjälpa dig att bli lugnare i stunden genom att medvetet andas djupt i magen. I stunden är det därför bra att känna efter om din andning är ytlig eller om du andas djupt i bröst och mage? Om du blir stressad eller orolig bara vid tanken på sex är det bra att prova att andas djupt och fokuserat även när du tänker på sex eller pratar om sex. För att få in vanan att kunna ta hjälp av din andning när jobbiga känslor väcks.

Hur känns det i din kropp?

Det är lätt att glömma bort vår kropp och hur vi faktiskt kan känna en massa saker i den, både njutning och jobbiga känslor. Därför är det bra att försöka känna av din kropp under sex eller vad som händer i den när du tänker på sex. Kan du känna förnimmelser i ditt bröst, i din mage, i dina armar och ben? Är du spänd, eller avslappnad? Kan du känna hur beröring känns mot din hud? Att känna in din kropp och vara närvarande i den kan skapa en större tydlighet för dig, för att du ska kunna känna in vad du tycker om och vad som känns skönt eller om kroppen ger signaler på oro eller obehag.

Var här och nu

Här kan du återigen påminna dig om att vara medvetet närvarande i stunden. Hur du kan öva på detta kan du läsa om HÄR. Fundera över om du är närvarande i rummet? Eller känns det som att du är helt borta i tankarna eller tillbaka i det förflutna? Lägg märke till det som finns runtomkring dig och påminn dig själv om att ”jag är här”. Du är i nuet och inte det förflutna. Är du närvarande i dig själv? Hur mår du? Vad tänker du på? Är du närvarande med din partner? Kan du signalera till hen vad du behöver och hur du mår i stunden? För att du ska kunna känna in vad du vill under sex är det viktigt att vara just här och nu, samt vara närvarande med den du har sex med. Om du känner att du inte är närvarande kan det vara bra för dig att ta en paus.

Samtyckt sex

Känn efter om sexet du har är frivilligt? Vill du göra det du gör? Kom ihåg att du kan känna en viss osäkerhet eller nervositet, men samtidigt vilja ha sex. Du kan även känna dig kåt i kroppen, fysiskt upphetsad, även om du gör något du egentligen inte vill göra. Lyssna då på dina känslor och vad du vill. Fortsätt inte ha sex som inte känns bra för dig. Fråga dig själv om ditt beslut att ha sex baseras på dina egna behov och din egen lust? Kom också ihåg att du alltid får lov att säga ”ja”, ”nej” eller ”kanske” i alla sexuella situationer och att de du har sex med måste respektera detta.

Se till att du är trygg

Är du trygg såväl fysiskt som känslomässigt? Är du på en plats som är trygg och säker för dig? Har du möjlighet att i situationen ta hand om dig själv och säkerställa att du mår bra? Försök uppmärksamma din känsla av trygghet eller otrygghet. Ibland kan en känna sig otrygg, men samtidigt veta att situationen är trygg och att en är trygg med sin sexpartner. Om du känner så kan du ta en paus och kommunicera till din partner hur du känner och vad du kan behöva. Om du är orolig för att du inte ska kunna ta hand om dig själv i situationen eller att miljön inte känns trygg för dig så bör du avbryta.