Om du vill närma dig sex med dig själv

Om sex känns skrämmande kan det vara bra att öva på att försöka möta känslorna som väcks på egen hand. Då behöver du inte ta hänsyn till någon annan utan kan i egen takt lära dig att uppmärksamma vad som väcker känslorna och hitta sätt att hantera dem på. Att utforska onani och din egen kropp kan vara ett hjälpsamt första steg när du vill hitta tillbaka till sex som känns bra för dig. Oavsett dina tidigare erfarenheter av att ha sex med dig själv så kan utforskandet av din egen kropp vara spännande och lärorikt. Kunskap om vad du själv tycker om kan också göra det lättare att ha njutningsfullt och skönt sex tillsammans med andra. Att utforska din egen kropp kan handla om att onanera, med eller utan syfte att få orgasm eller att undersöka vilka andra delar av kroppen som kan ge njutning. Genom att utforska kroppen kan du också lägga märke till jobbiga känslor och vilken beröring av kroppen som kan väcka dem. Efter att ha identifierat vad som känns skönt eller vad som känns obehagligt kan det bli lättare att förbereda sig på och hitta sätt att hantera jobbiga känslor, men också förstärka det som känns bra och skönt.

Tips

Om du vill börja utforska din kropp och dina tankar och känslor vid beröring, så är det bra om hela din kropp får vara med. Skapa en lugn och trygg miljö för dig själv genom att till exempel bestämma en tidpunkt då du bara ska vara för dig själv och då du utan stress kan utforska din kropp. Du kan göra det fint runt omkring dig, tända levande ljus, sätta på musik eller göra något annat som du tycker om och blir lugn av. Vill du läsa mer om onani kan du göra det HÄR. När du ska uppmärksamma och närma dig känslor av rädsla eller obehag kopplat till sex, så är det bra att samtidigt öva på att vara medvetet närvarande i stunden. Att vara medvetet närvarande kan göra det lättare att uppmärksamma hur du mår och  vad som känns bra, men även hjälpa dig att hantera jobbiga tankar.