Om sex blivit något som du tar skada av

”Efter våldtäkten har jag haft väldigt mycket sex, men jag har egentligen bara mått dåligt av det. Det har känts som ett slags självskadebeteende eller ett sätt att försöka få tillbaka kontrollen. Även om jag idag har en partner så kan sex fortfarande kännas destruktivt, att jag exempelvis kan be min partner ha sex med mig eller säga att jag vill ha sex, trots att jag egentligen inte vill”

Efter erfarenheter av sexuella övergrepp eller våldtäkt är det inte ovanligt att uppleva att sex blivit ett sätt att skada sig själv på, psykiskt eller fysiskt. Vad en person upplever som skadligt behöver dock inte upplevas på samma sätt för någon annan. Det går alltså inte att säga att en viss typ av sex är skadligt per automatik, utan det handlar om hur du upplever att situationerna eller handlingarna påverkar dig och ditt mående.

Att sex känns skadande för en kan till exempel handla om att återkommande hamna i sexuella situationer som får dig att må dåligt fysiskt eller psykiskt eller där andra personer utsätter dig för våld, hot eller kränkningar. Detta kan också handla om att utföra sexuella handlingar online som känns obehagliga och ångestfyllda. Det kan också vara så att ingen annan är närvarande, utan det är en själv som utsätter sig för smärta eller obehag, genom exempelvis onani. Vissa beskriver att de har sex mot ersättning som ett sätt att skada sig själv på. Sex mot ersättning kan handla om att utföra sexuella handlingar i utbyte mot pengar, saker eller någonstans att sova. I Sverige är det olagligt att köpa sex men det är inte olagligt att ha sex mot ersättning. Lagen är utformad så för att tydligt visa att det är den som köper sex som gör något fel, inte den som har sex mot ersättning.

Begreppet sexuellt självskadebeteende används allt oftare idag och många kan känna igen sig i det, men begreppet kan samtidigt ge en förenklad bild av en komplex situation. Ofta finns det andra personer inblandade i de sexuella situationerna som faktiskt utsätter en för skadan eller bidrar till att en mår fysiskt eller psykiskt dåligt. Detta tycker vi är viktigt att uppmärksamma eftersom det aldrig är ditt fel när någon utsätter dig för sexuella övergrepp. Detta gäller oavsett om du känner att du själv varit aktiv i att ta kontakt eller inte.