Om sexualiteten, sex och kroppen

När det pratas om sex och sexualiteten idag får vi ofta bilden av att vår sexualitet är något enbart biologiskt. Att den är något som framförallt finns i vår kropp, som en drift vi har med oss från att vi föds. Detta ger en ganska förenklad bild eftersom vår sexualitet är så mycket mer än bara hormoner och könsorgan. Sexualiteten är något som formas och förändras under livets gång och påverkas av hur vi mår, av våra relationer, kulturen vi lever i och vad vi är med om. Detta gör att sexualiteten kan se väldigt olika ut för olika människor. Genom att se hur flera faktorer kan påverka vår sexualitet kan vi också få en större förståelse för varför sex kan kännas svårt och att detta kan bero på en massa olika saker. Svårigheter med sex handlar inte bara om hur vår kropp mår, utan även om vilka erfarenheter vi bär med oss eller hur vår sociala situation och generella hälsa ser ut.

Att erfarenheter av sexuella övergrepp kan påverka vårt mående både psykiskt och fysiskt vet nog många om, men att det också kan leda till svårigheter med sexualiteten och sex pratas det tyvärr inte så ofta om. Erfarenheter av sexuella övergrepp leder inte automatiskt till svårigheter med sex, men det är många som upplever att sex och närhet känns svårt efter sexuella övergrepp. Därför är sex och sexualiteten viktigt att prata om eftersom många upplever att sexualiteten är en viktig del av ens person. Sex kan vara en betydelsefull del av livet som ger glädje och njutning och som påverkar hälsan positivt. En “friskfaktor” och något som får dig att må bra.