Tack till!

Vår referensgrupp med volontärer

Citaten som presenteras på hemsidan är omskrivna citat från vår målgrupp.Tack för att ni delat med er av era erfarenheter till oss!

Granskare och informanter

Salar Shalmashi

Annette Mörk

Leigh Norén

Charlotta Carlström

Eva Elmerstig

Gunnel Brander

Referensgrupp med sexologer

Annika Barth

Lars Karlsson

Anna Carling

Fianne Petersson

Torun Carrfors

Referenser

Böcker

Delilah, H., & Flodman, M. (2010). Stora sexboken – För tjejer som har sex med tjejer. Charlie by Kabusa.

 

Dahlén, S (2017).Hallongrottan. Stockholm: Leopard förlag.

 

Ekdahl, J. (2017). Sexualitet och sexuella problem – Bedömning och behandling enligt KBT. Lund: Studentlitteratur AB.

 

Elmerstig, E. (2012). Kropp och psyke i den sexuella upplevelsen. I Platin, L., & Månsson, S-A (Red) (2012). Sexualitetsstudier. Malmö: Liber.

 

Gerge, A., & Lander, K (2012). PTSD – En handbok för dig som drabbats av psykisk traumatisering som barn eller vuxen. Insidan förlag.


Haines, S. (2007). Healing Sex – A Mind-Body Approach to Healing Sexual Trauma.2:a upplagan. Cleis Press Inc.

 

Kåver, A. (2009).Himmel, helvete och allt däremellan – Om känslor. Stockholm: Natur & Kultur.

 

Linehan, M. M. (2015). DBT – Skills Training Handouts and Worksheets, Second Edition Copyright. Svensk utgåva 2016. Stockholm:Natur & Kultur

Livheim, F., Ek, D., & Hedensjö, B. (2016). Tid att leva – Ett tioveckorsprogram för stresshantering med ACT och medveten närvaro. Stockholm: Natur & Kultur.

 

Lundberg, E. (2016). Att vilja men inte kunna – om sex som gör ont. Viljandi: Visto Förlag.

 

Lundberg T., Malmqvist A., & Wurm, M. (2017). HBTQ+ Psykologiska perspektiv och bemötande. Stockholm: Natur & Kultur.

 

Maltz, W., & Holman, B. (1987). Incest and Sexuality: A Guide to Understanding and Healing. E-Book 2017. International Psychotherapy Institute.

 

Nagoski, E. (2015). Come as You Are – The Surprising New Science That Will Transform Your Sex Life. Scribe Publications.

 

Norén, L. (2018). När 2 snackar 6 – Tips, råd och övningar för ett bättre sexliv. Sexologkliniken.

 

Rademacher, L., Hoskins, L. (2017).The Principles of Pleasure – Working with the Good Stuff as Sex Therapists and Educators. New York:Taylor & Francis.

 

Raja, S. (2012). Overcoming Trauma and PTSD – A Workbook Integrating Skills from ACT, DBT, and CBT. New Harbinger Publications, Inc.

Raja, S., & Lohmann, R C. (2016). The Sexual Trauma Wokbook for Teen Girls – A Guide to Recovery from Sexual Assault & Abuse. New York: New Harbinger Publications, Inc.

 

Weeks, G. R., Fife, S. T. & Peterson, C M. (2016). Techniques for the Couple Therapist – Essential Interventions from the Experts. New York: Routledge.

 

Weeks, G. R., & Fife, S. T. (2014). Couples in Treatment – Techniques And Approaches for Effective Practice.3e upplagan. New York: Routledge.

Rapporter och hemsidor

Meisner, M., & Jenstav, M. (2016). “Jag önskar att jag vågat prata med någon” – Om att få stöd och hjälp ur ett sexuellt självskadebeteende. Stockholms tjejjour.

Nationellt centrum för kvinnofrid (2008). Nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp. NCK: Uppsala universitet.

 

Nationellt centrum för kvinnofrid (2018). Sexuellt våld. Hämtad 2018-12-07 från http://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/sexuellt-vald/

 

Nationellt centrum för kvinnofrid (2018). Sexualbrottslagsstiftningen.Hämtad 2018-12-07 från:

http://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/sexuellt-vald/sexualbrottslagstiftningen

RFSU – Riksförbundet för sexuell upplysning. Slidkransen – eftersom ”mödomshinnan” inte finns. Hämtad 18-12-07 från:  https://www.rfsu.se/sex-och-relationer/for-dig-som-undrar/kropp-och-kon/fittfakta/slidkrans-modomshinna/

 

Socialstyrelsen. Definition av våld och utsatthet i nära relationer. Hämtat 2018-12-07 från:

https://www.socialstyrelsen.se/valds-ochbrottsrelateradefragor/valdinararelationer/valdsutovare/definition

 

Socialstyrelsen. (2018). Kartläggning av vestibulit – Förekomst och behandling av flickor och kvinnor med vestibulit samt behov av kunskapsstöd. Stockholm: Socialstyrelsen.

 

Södersjukhuset – Akutmottagning för våldtagna. Vanliga reaktioner efter en våldtäkt eller ett våldtäktsförsök. Hämtad 2018-07-14 från:

https://www.sodersjukhuset.se/avdelningar-och-mottagningar/akutmottagingar/akutmottagning-for-valdtagna/#Vanliga-reaktioner-efter-en-valdtakt-eller-ett-valdtaktsforsok

Formgivning och illustrationer av