Självkänslan kan påverka våra relationer

Självkänsla handlar om hur du ser på dig själv som person och ditt eget värde, samt hur accepterande du är mot dig själv. Hur du mår och hur du ser på dig själv påverkar också dina relationer till andra. Förmodligen har du hört uttrycket “du kan inte älska andra om du inte älskar dig själv”. Även om detta påstående inte är helt sant så ligger det ändå något i det. Det kan vara svårt att känna sig lugn, trygg och glad i en relation om du inte tycker att du själv är bra och värdefull som person. Om självkänslan sviktar kan livet, vardagen och relationer kännas svåra.

Du kan känna dig helt beroende av andras bekräftelse för att känna dig bra eller så kanske du drar dig undan för att andra inte ska märka hur “dålig” du är. Om du har låg självkänsla kan detta också leda till att du letar bevis i din omgivning på att du inte duger som du är. Kanske börjar du också ignorera signaler från andra som säger att du är fin och viktig, eftersom detta inte stämmer överens om hur du ser på dig själv. Det som är positivt är att det går att träna upp sin självkänsla. Om du känner att en låg självkänsla är ett stort hinder för dig i din vardag och i dina relationer så kan det vara bra för dig att få hjälp och stöd på vägen mot att må bättre i dig själv. Då kan du gå och prata med en psykolog eller kurator. Några små tips på vägen för att bygga upp självkänslan hittar du på Umo.se