Ta hjälp av andra

Det kan även vara hjälpsamt för dig att hitta forum där du kan berätta, diskutera och reflektera kring vad du tänker och känner. Du kan prata med vänner som du litar på eller familj, alternativt hitta forum för närstående till personer med erfarenheter av sexuella övergrepp eller våldtäkt. Det är inte ovanligt att som partner anklaga sig själv för det som har hänt vilket kan väcka känslor som kan vara svåra att hantera.

Att höra om sin partners erfarenheter av sexuella övergrepp kan även väcka minnen och känslor kopplat till egna traumatiska erfarenheter. Ibland kan en som partner känna skam över att en till exempel tycker att det gemensamma sexlivet inte känns helt bra eller att en önskar att ens partners läkningsprocess gick snabbare. Dessa känslor kan du få stöd och hjälp med att hantera och få en bättre förståelse för varför du känner som du gör. På söktjänsten stödefterövergrepp.se kan du hitta stöd för dig som är närstående till någon som utsatts för sexuella övergrepp eller våldtäkt.

Tips 1

  • Låt såväl din egen, som din partners, bearbetningsprocess ta den tid den behöver.
  • Tro på att det kan bli bättre! Kom ihåg att sexlivet är en del av relationen, men inte hela. Försök fokusera på sådant som fungerar och känns bra just nu.
  • Lägg aldrig skulden på den som har utsatts.
 
  • Fråga hur din partner mår, vad hen känner och var lyhörd och öppen för det hen beskriver.

Tips 2

Ett enkelt verktyg som kan vara användbart i flera olika situationer som väcker känslor är att komma överens om gemensamma ord att använda i en situation där ni båda måste vara medvetna om den andres känslor kring det som händer. Exempelvis om ni har sex och den ena vill pausa eller avbryta eller om ni har ett samtal och någon av er känner att det blir för många jobbiga känslor som väcks. Att ha ett sådant verktyg med er kan vara bra och efter att någon använt ett av de ord ni valt för att uppmärksamma en känsla, kan ni tillsammans sitta ner och prata om vad som hände i situationen, vad ni kan göra annorlunda eller om det är något du eller din partner behöver tänka på eller uppmärksamma i fortsättningen.

Exempel

När ni ska komma överens om gemensamma ord att använda kan Trafikljuset vara användbart. I situationer då ni behöver enkla ord för att stoppa, sakta ner eller uttrycka att situationen känns bra. Trafikljuset består av tre ord, grönt, gult och rött.

Grönt

Grönt betyder att allting känns bra, ni kan fortsätta ha sex, hångla eller smekas. Eller fortsätta prata om det ni pratar om.

Gult

Gult betyder att något inte känns helt bra. Gult betyder alltså att ni behöver pausa, kolla av vad som händer och eventuellt göra något annat.

Rött

Rött betyder stopp. Säger din partner eller du rött, så ska ni avbryta. Rött kan till exempel signalera att ni ska sluta ha sex eller att samtalet ni har just nu är alltför jobbigt för någon av er. Kom ihåg att stopp-orden gäller för er båda.

Om ett samtal om din partners erfarenheter känns alltför tungt för dig så får du lov att be om en paus eller avbryta. Du kan finnas som stöd för din partner men samtidigt vara lyhörd för dina egna känslor. Ibland kan viljan att hjälpa vara så starkt att vi ignorerar vad som känns bra eller mindre bra för oss själva, vilket kan leda till att det inte blir en bra situation för någon av er.