Testa dig för sexuellt överförbara infektioner eller graviditet

Om du har utsatts för sexuella övergrepp eller våldtäkt kan det finnas en risk för att få en sexuellt överförbar infektion eller att bli gravid. Olika typer av sexuellt överförbara infektioner överförs på olika sätt, ger olika besvär (symtom) och kräver olika typer av provtagning för att få svar på om en har blivit smittad eller inte. Det är möjligt att ha en infektion utan att ha några symtom, det vill säga utan att det märks. Risken att du skulle fått en infektion minskar om den som utsatte dig för övergreppet använt kondom eller annat skydd. Om det finns en risk för graviditet så kan du i upp till tre dygn efter ta ett akut p-piller som finns receptfritt på apotek.

Det kan vara bra att ta prov för sexuellt överförbara infektioner så snart du orkar efter att du har blivit utsatt. Om du söker dig till hälso- och sjukvården för att ta prover för STI (Sexually transmitted infections) kan vårdpersonalen behöva information om vad du varit med om, för att kunna ta rätt sorts prover. De kan alltså behöva veta om det handlade om ett vaginalt, analt eller oralt övergrepp, men du bestämmer själv hur mycket detaljer du vill berätta om händelsen. All provtagning för sexuellt överförbara infektioner är gratis enligt smittskyddslagen. På 1177.se kan du läsa mer om olika typer av sexuellt överförbara infektioner och hur provtagning går till.