Tillit och trygghet

Utan trygghet och tillit i våra relationer kan det vara svårt att vara sig själv och att våga öppna upp och vara nära andra. Att lita på någon kan vara svårt eftersom vi oftast behöver känna personen någorlunda väl innan vi kan känna oss trygga. Detta kan göra att det känns skrämmande att inleda nya relationer, särskilt om ens förmåga att känna tillit och trygghet påverkats negativt av saker vi tidigare varit med om. När någon annan tidigare sårat, kränkt oss eller gått över våra gränser är det inte konstigt att vi reagerar med misstänksamhet mot andra. Vi kan ju aldrig veta säkert att det inte kommer hända igen. Och även om vi ibland intellektuellt vet att vi är trygga i en relation eller situation, så kan känslan av otrygghet ändå finnas där. Det kan vara skönt för dig att veta att det finns sätt att bygga upp din förmåga att lita på andra och våga ge dem utrymme i ditt liv.

Tips

Det finns några ord som kan vara bra att fundera över om du tycker det är svårt att känna trygghet och tillit, till exempel i en kärleksrelation.

  1. Förmåga
  2. Varaktighet
  3. Överensstämmelse mellan ord och handling

Dessa orden kan låta krångliga, men låt oss förklara. Fråga dig om personen har den förmåga som du behöver. En partner kanske är jätterolig att resa med, men har inte förmågan att prata om sex eller om vad ni behöver för att förhållandet ska kännas bra. Då kanske partnern saknar en förmåga som är viktig för just dig. Självklart kan en partner lära sig olika förmågor och din känsla av tillit och trygghet kan byggas upp med tiden, om partnern visar att hen förbättras på det område som är viktigt för dig. Tillit bygger också på en känsla av varaktighet. Till exempel att partnern lovat att respektera dina gränser när det kommer till sex och fortsätter att göra detta. Eller att hen fortsätter att lyssna på dig och fråga om dig och dina behov. På så sätt kan din känsla av tillit öka. Slutligen behöver det finnas en överensstämmelse mellan ord och handling. Gör partnern det hen säger att hen ska göra? Om en partner upprepade gånger säger att hen ska vara på ett visst sätt, eller göra något, för att sedan inte visa detta genom handling kan det svårt att bygga upp en känsla av tillit.