Tips till partners

Att ha en nära relation till någon som har erfarenheter av sexuella övergrepp eller våldtäkt kan väcka en mängd olika tankar och känslor. Kanske har din partner till stor del bearbetat sina erfarenheter, men upplever att de fortfarande gör sig påminda i olika situationer. Kanske upplever din partner att sex eller relationer känns svårt, vilket kan väcka tankar kring hur du som partner kan stötta och hjälpa.

Erfarenheter av sexuella övergrepp kan se mycket olika ut och påverka personer i olika stor utsträckning. Det finns inga rätt eller fel gällande hur den som utsatts förhåller sig till sina erfarenheter. Om din partner upplever svårigheter med sex och sexualitet kopplat till erfarenheter av sexuellt våld så finns det flera saker som kan vara bra för dig att tänka på, som kan underlätta för dig och hjälpa dig att bemöta och stötta din partner. Eftersom varje persons upplevelse och varje relation är så unik är det svårt att ge råd som fungerar för alla, men i detta avsnitt hittar du generell information kring hur du kan börja tänka kring situationen samt vilket stöd du som partner kan få.