Vad är ångest?

De flesta av oss har upplevt ångest någon gång, det är mänskligt. Ångest är i grund och botten en reaktion på rädsla och beror på att kroppens inbyggda larmsystem varnar dig för fara. Att larmsystemet varnar på detta sätt är något som historiskt sett har varit helt nödvändigt för att vi människor ska överleva. Rädslan är en livsnödvändig grundkänsla som finns både hos oss människor och hos djuren. Den skyddar oss mot sådant i vår omgivning som kan skada oss. Problemet är att vår hjärna inte kan göra skillnad mellan sådant som faktiskt är farligt, till exempel en björn i skogen och på sådant som vi bara tror är farligt, att vi hör ett plötsligt ljud eller att vi ser en pinne bland löven som vi tror är en orm. För vår överlevnad behöver vår hjärna agera snabbare än vi kan tänka och därför känner vi rädsla och ångest snabbare än vi hinner tänka att vi är rädda. Denna förmåga kan ibland skapa problem för oss eftersom larmsystemet kan kicka igång i helt ofarliga situationer, som kanske påminner oss om händelser då vi haft anledning att vara rädda. Detta kan hända även vid samtyckt sex om du har erfarenhet av att tidigare utsatts för sexuella övergrepp.

För en del handlar ångesten vid sex om att sexet känns kravfyllt eller stressande. Något som du kanske känner förväntas av dig i en relation. Eller som du tänker att du måste kunna ha för att vara “normal”. Det kan också handla om att du oroar dig för hur en partner ska reagera eller bete sig under sex eller att du tänker att sexpartners kommer vara missnöjda eller tycka du är dålig eller konstig. Ångest kopplat till sex kan också väckas av att du har kritiska tankar om din kropp eller att du känner skam kopplat till sex, att njuta eller släppa kontrollen. Oro, stress, tankar om att du inte duger eller fokus på andras tankar om dig, kan göra det svårt att njuta av sex och vara närvarande i stunden.