Vad är en våldtäkt?

Våldtäkt är när en eller flera personer genomför ett samlag (vaginalt, oralt eller analt) eller liknande sexuell handling mot din vilja, med våld eller med hot om våld. En våldtäkt kan även innebära att någon genomför ett samlag med dig när du befinner dig i en särskilt utsatt situation. Till exempel sover, är påverkad av alkohol eller droger eller har någon typ av funktionsvariation eller sjukdom som påverkar din förmåga att ge samtycke. Även om det kallas för våldtäkt behöver den sexuella handlingen inte ha innefattat våld eller hot om våld. Handlingen klassas som våldtäkt om du inte gett ditt samtycke till sex. Det spelar ingen roll om förövaren är en okänd person, en kompis, en partner, familjemedlem eller annan närstående, ingen får göra saker med din kropp som du inte samtyckt till.

Att sex ska bygga på samtycke och frivillighet finns sedan 1 juli 2018 fastslaget i svensk lagstiftning, i en så kallad samtyckeslag. Samtycke kan beskrivas som att alla som deltar i en sexuell situation gör detta frivilligt och av egen vilja. Samtycke är mycket mer än att säga ja eller nej till sex. Vi kan visa samtycke genom kroppsspråket och hur vi svarar på varandras beröring till exempel. Enligt lagen har du också rätt att när som helst ändra dig även om du till en början samtyckt till sex. Vill du läsa mer om samtyckeslagen kan du hitta information på www.frivilligtsex.se.  

I Sverige har vi också en så kallad sexuell myndighetsålder, det vill säga åldern då du anses kunna samtycka till sex. Den sexuella myndighetsåldern är 15 år och i lagen står det att någon som är över 15 år inte får göra något sexuellt med någon som är under 15 år, även om den som är under 15 år uttryckt att hen vill ha sex. Grundtanken här är att barn inte kan samtycka till sex och lagen syftar till att skydda barn och unga från att bli utsatta. Du kan läsa mer om den sexuella myndighetsåldern på Umo.se. Du kan även läsa mer om olika typer av brott och vilket stöd du kan få om du har utsatts på jagvillveta.se, en hemsida som utformats av Brottsoffermyndigheten.

Det är aldrig ditt fel

Ofta får vi bilden av att den vanligaste typen av våldtäkt sker genom ett överfall av en okänd person på en offentlig plats, till exempel i en park eller trappuppgång. En våldtäkt kan ske på precis detta sätt, men vad vi inte pratar lika ofta om är att de flesta sexuella övergrepp och våldtäkter sker i hemmet och att den som utsätter en ofta är någon vi känner. Det finns också en föreställning om att den som utsätts för övergrepp alltid ska kunna försvara sig genom att skrika, slåss eller på annat sätt göra motstånd. Så behöver det inte vara, tvärtom är det vanligt att det inte går att göra något motstånd. Läs mer om vanliga reaktioner under och efter sexuella övergrepp eller våldtäkt HÄR

Det är viktigt att komma ihåg att du själv har rätt till din egen upplevelse av vad du blivit utsatt för. Sedan är det upp till professionella, juridiskt kunniga personer, att avgöra om handlingen i fråga kan klassas som ett brott eller inte. Även om det du utsatts för inte skulle dömas som ett brott i en rättegång så är din upplevelse av det som hände sann och värd att ta på allvar. Oavsett hur situationen har sett ut ligger ansvaret alltid hos den som utsatt dig. Det spelar ingen roll om du ville ha sex från början, men sedan ändrade dig, eller om du har haft sex med personen tidigare. Det spelar heller ingen roll om du var påverkad av alkohol, inte skrek, inte gjorde motstånd eller försökte fly från situationen. Ett sexuellt övergrepp är aldrig någonsin ditt fel.