Vad kan du som partner göra?

Som partner till någon som har erfarenheter av sexuella övergrepp är det vanligt att ställa sig frågan Vad kan och bör jag göra för att hjälpa? Den som bäst kan svara på denna fråga är din partner. Vad en upplever för svårigheter kopplat till sex är otroligt individuellt och bästa sättet att få reda på hur din partner tänker kring detta är att fråga.

Det kan för många kännas skrämmande att fråga om tidigare erfarenheter och hur de påverkar personen, särskilt om ens partner inte berättat så mycket tidigare. Men kom ihåg att det är bättre att ställa frågan och sedan låta din partner avgöra hur mycket hen vill berätta. Annars är det lätt att göra antaganden eller försöka gissa sig till vad partnern behöver eller hur hen egentligen mår. Dessa gissningar riskerar att inte stämma överens med hur den andra ser på saken. Som partner kan du göra mycket bara genom att lyssna, bekräfta och ge utrymme för din partner att känna som hen gör. Det kan även vara bra för dig som partner att själv få hjälp och stöd med dina känslor. Att gå och prata med en psykolog eller terapeut är ett alternativ. Därigenom kan du själv må bättre, men även vara ett bättre stöd för din partner. Du och din partner kan även söka stöd tillsammans för att prata om er relation och det som känns svårt.