Vad kan göra att lust och upphetsning känns svårt?

”Jag kan vara upphetsad först, men när sexet sätter igång känns det som att kroppen stänger av. Allt fokus från min sida läggs på att få min partner att njuta och jag känner ingen upphetsning eller njutning själv”

Att det känns svårt med lust och upphetsning kan bero på flera olika saker. Även om minskad lust eller svårigheter med upphetsning kan vara direkt kopplat till erfarenheter av sexuella övergrepp så kan det också finnas andra saker som påverkar.

Din kropp och mediciner kan påverka både lusten och upphetsningen. Exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, hormonell obalans i kroppen, diabetes eller om du är nedstämd och har ångest. Vissa mediciner, såsom SSRI preparat (Selektiva serotoninåterupptagshämmare), kan också påverka lusten eller upphetsningen negativt.

Dina relationer kan påverka, exempelvis hur du mår i din relation eller hur partners mår och hur ni förhåller er till varandra. Faktorer i relationen som kan påverka lusten kan vara konflikter, missnöje med sexlivet eller att ni har svårt att kommunicera kring sex. Det kan också påverka lusten om ni har olika syn eller förväntningar på hur ert sexliv ska se ut.

Vad samhället och vår kultur lär oss om sex kan också påverka. Till exempel ideal och normer kring sex och sexualiteten. Exempel på detta kan vara att personer som kodas som män alltid förväntas vara sugna på sex. Eller att personer som kodas som kvinnor förväntas vara mer passiva och inte ta så mycket plats. Det finns även en ganska vanlig uppfattning om att alla ska ha en sexlust och att sex måste ingå i en kärleksrelation. Och att exempelvis omslutande vaginalt sex är “bättre” än andra typer av sex.

Slutligen finns det psykologiska orsaker som kan göra det svårt med sexlusten. Detta kan exempelvis handla om att du bär på negativa erfarenheter, har dålig självkänsla, att du mår dåligt över din kropp eller att du känner dig stressad eller missnöjd med din livssituation.  Andra psykologiska faktorer kan vara att du bär på känslor av skam och skuld kopplat till sex, att du kanske fått lära dig att sex är fult eller fel och att du inte borde ha lust till sex. Det är inte heller ovanligt att andra upplevda svårigheter kopplat till sex såsom smärta eller rädsla för sex, kan göra att din lust till sex minskar. Faktorer i din omgivning kan också göra att det känns svårt att få lust till sex, exempelvis om du känner dig stressad, sover dåligt eller har saker som du oroar dig för.

Tips

Ett sätt att börja utforska sin lust på, kan vara att titta på olika faktorer som kan ha bidragit till att lusten minskat. Även om du känner att det är dina erfarenheter av övergrepp som gjort att du har mindre lust så kan det vara bra att fundera lite mer kring hur du märker skillnad. Och om andra saker kanske gör att det känns svårare att hitta tillbaka till lusten.

Frågor att fundera över

När upplevde du att lusten minskade?

Ex: om det var i direkt anslutning till en traumatisk händelse eller om lusten varit mindre redan tidigare

Hur märkte du detta?

Ex: att beröring inte längre känns lika skönt eller att du inte längre är sugen på att onanera

Är det svårt att bli upphetsad och känna lust i alla sammanhang som är sexuella, eller bara i vissa situationer.

Ex: är det bara när du har partnersex, eller även vid onani?

Finns det situationer som känns bättre? Och hur märker du det?

Ex: om du märker att du kan ha lust till sex på semestern eller när fått tid att varva ner på kvällen

Hur har din lust sett ut under tid? Har det funnits perioder i livet som du känt mer lust? Eller mindre?Hur ser ditt generella mående ut?

Ex: är du ofta nedstämd, har ångest eller ofta känner en oro, trötthet, vaksamhet eller anspänning i kroppen.

Är du stressad över något? Skola, jobb, familjesituationen eller i din relation? Tar du några mediciner regelbundet?Hur ser dina relationer med kärleks- och sexpartners ut?

Ex: känner du dig trygg med personer du har sex med? Finns det saker i relationen som påverkar dig negativt?

Har du sex på ett sådant sätt som du själv vill och tycker om?

Ex: finns det saker du skulle vilja göra, men som du inte gör idag? Eller saker du gör som du egentligen inte tycker är så tändande.

Genom att fundera över dessa frågor kan du få en bild av hur förändringen av just din lust upplevs. Om den exempelvis varit förändrad ett tag eller en längre period, om du kanske har lust till onani men inte till partnersex, om din tillvaro är stressande generellt och att detta påverkar andra aspekter av ditt mående eller om du kanske känner dig förbisedd eller missnöjd med något i din relation. Att utforska detta kan hjälpa dig att ringa in de faktorer som kan bidra till att lusten minskat och kanske finns det saker du kan prova att förändra redan nu, som kan ha en positiv effekt på sexlusten. Exempel på detta kan vara att söka samtalsstöd för att fortsätta bearbeta de erfarenheter du bär med dig, att prata med din läkare om eventuell medicinering du påbörjat och om denna kanske påverkar din lust eller att ta aktiva steg för att minska stress och press i din vardag.