Vad kan rädslan bero på?

Att känna rädsla vid tanken på sex, med sig själv eller med andra, kan bero på att sex har sammankopplats med obehag eller negativa känslor. Det kan handla om en rädsla för att jobbiga minnen ska väckas vid sex, eller att du är orolig att en partner inte ska lyssna på vad du vill eller inte vill göra. Kanske gör de här känslorna och tankarna att du aktivt undviker sex. Det är inte ovanligt eftersom de allra flesta av oss vill undvika saker som känns jobbiga. Kanske har du sex trots rädsla eller härdar ut trots att du känner obehag. Detta kan också beskrivas som ett slags undvikande. Men istället för ett undvikande av rädslan i sig blir det ett undvikande av eventuella jobbiga konsekvenser av att inte ha sex. Som att känna sig “dålig” eller” otillräcklig”. Att undvika sex kan vara ett sätt att hantera situationen i stunden eftersom du då slipper känna rädsla, ilska, skam eller andra tunga känslor. Dock kan ett undvikande göra att känslorna finns kvar när du nästa gång försöker närma dig sex. Känslorna kanske till och med känns jobbigare eller starkare nästa gång, vilket i sin tur kan göra det ännu svårare att ha sex eller tänka på sex.

Det kan vara bra för dig att fundera över om du känner för att närma dig sex igen. Och om du i så fall gör det för din egen skull. Vissa personer känner att de inte alls vill närma sig sex igen och detta är inte konstigt på något sätt. Det är skillnad på att vara rädd för sex, men ändå vilja ha sex igen. Och på att känna rädsla och samtidigt känna att sex är något som du kan vara utan. Det är du själv som måste få känna efter om och när du vill närma dig sex, såväl på egen hand som med andra personer.