Vad kan smärta bero på?

Smärta vid sex kan bero på flera olika saker. Svamp- eller urinvägsinfektioner kan till exempel göra att sex känns obekvämt eller gör ont. Hudsjukdomar eller olika sexuellt överförbara infektioner (STI) kan också leda till smärta. På sjukvårdsupplysningens hemsida, 1177.se , kan du läsa mer om sexuellt överförbara infektioner och hur du kan testa dig.

Misstänker du att du har svamp eller urinvägsinfektion bör du kontakta din barnmorska eller vårdcentral. Erfarenheter av sexuella övergrepp kan leda till negativa känslor kopplat till sex så som rädsla, ångest eller stress, vilket kan göra att det blir svårt att slappna av och bli upphetsad vilket kan leda till att sex känns obehagligt eller smärtsamt. Smärtan kan också bero på vestibulit eller vaginism eller på spänningar i bäckenbottenmuskulaturen.

Vestibulit /provocerad vestibulodyni

Idag kallas diagnosen vestibulit egentligen för lokaliserad provocerad vestibulodyni men eftersom många redan känner igen ordet vestibulit så kommer vi att använda detta. Vestibulit är ett tillstånd som orsakar en svidande eller brännande smärta vid beröring av slemhinnan som sitter kring slidöppningen. För vissa kan minsta beröring vara smärtsam, men hur ont det gör är mycket individuellt. Smärtan kan till exempel uppstå vid omslutande samlag eller om ett finger eller en tampong förs in i slidan. Andra får ont av att cykla, rida, jogga eller bära tighta byxor.

Den exakta orsaken till vestibulit är tyvärr fortfarande okänd, men idag tror forskarna att det beror på en kombination av olika faktorer, fysiska, psykiska och sociala. Vissa menar att det handlar om en generell känslighet för smärta på grund av ett ökat antal nervfibrer eller överkänsliga nervtrådar i slidöppningen. Psykosociala faktorer som kan påverka smärtan är ditt mående, om du känner dig stressad, orolig eller nedstämd. Eller om du upplever press och förväntningar vid sex och därför har svårt att slappna av. Negativa erfarenheter av sex, så som tidigare erfarenheter av övergrepp eller att sex inte känts bra, kan också påverka.

Det finns flera olika behandlingar för vestibulit och det går att bli bättre med rätt hjälp. Det är inte ovanligt att besvären återkommer om du till exempel blir stressad eller om det händer något i livet som tar mycket av din energi. Då kan det vara bra att veta vad du ska göra för att hantera smärtan när den väl kommer. Kom även ihåg att om du blivit bättre, men smärtan sedan kommer tillbaka igen så betyder inte detta att du är tillbaka på ruta ett igen. De förändringar du gjort och hur du lärt dig att förhålla dig till smärtan kan hjälpa dig att hantera den på nytt. Om du misstänker att du har vestibulit är det viktigt att du får prata med en läkare, gynekolog eller barnmorska.

Djup smärta

Djup smärta vid sex brukar sitta längre in i magen. Detta kan bero på inflammationer i äggledarna eller tarmen eller endometrios. Endometrios är en gynekologisk sjukdom där slemhinna, liknande den som finns i livmodern, har börjat växa även utanför livmodern vilket gör att många får väldigt ont. Då kommer smärtan inte endast vid sex utan även vid till exempel mens. Endometrios har inget direkt samband med erfarenheter av sexuella övergrepp men sjukdomen är vanlig och kan påverka sexualiteten, sexlivet och måendet i stort. Det är viktigt att du tar kontakt med vården om du känner djup smärta för att kunna få rätt behandling för besvären.

Vaginism

Vaginism, eller slidkramp, orsakar smärta när något ska föras in i slidan. Vid vaginism gör det ont för att musklerna i slidan drar ihop sig. Smärtan kan vara skarp eller ge en svidande eller brännande känsla vid slidöppningen samtidigt som det krampar. Hos vissa spänns musklerna i bäckenbotten så pass mycket att det inte överhuvudtaget går att föra in något i slidan. För andra drar musklerna i bäckenbotten ihop sig men det är ändå fysiskt möjligt att föra i något fastän det gör ont, bränner eller svider under tiden. Musklerna kan även vara mer eller mindre spända hela tiden. Detta kan vara svårt att upptäcka eftersom du då har en konstant spänning som inte nödvändigtvis ger någon smärta. För att veta om du har en sådan spänning kan det behövas hjälp av någon som är kunnig kring smärta och hur bäckenbotten fungerar.

Orsakerna till vaginism är inte helt kända. Troligen beror vaginism på såväl psykiska, fysiska som sociala faktorer. Vaginism kan uppkomma efter att du exempelvis har haft sex som gjort ont eller varit obehagligt eller att du har varit rädd eller haft starka känslor av oro eller skam i samband med att något förts in i slidan. I och med detta kan det utvecklas en spänning som orsakar smärta. Som att kroppen är beredd på obehag och därför reagerar med muskelspänning för att skydda sig. Vaginism kan också leda till att du blir mer uppmärksam på smärta, känner efter om det gör ont eller oroar dig för att det ska komma att göra ont. Smärtan och muskelspänningen kan då märkas av redan vid tanken på sex. Många som har vestibulit kan också ha vaginism.

På en vulvamottagning, sexologisk mottagning eller ungdomsmottagning kan du få behandling för vaginism. Behandlingen kan innebära både samtal och övningar. Du kan till exempel få lära dig tekniker för avslappning, prata om dina tankar och känslor och lära dig att föra in något i slidan utan att det gör ont och utan att du blir rädd. Du kan också få medicinsk behandling om det behövs.