Vad kan svårigheter med sex handla om?

Att sex känns svårt kan bero på flera saker och vår sexualitet ser sällan ut på samma sätt genom hela livet, det vore orimligt. Liksom vårt allmänna mående kan påverkas av våra erfarenheter, vår hälsa och vår omgivning så kan även vår sexualitet påverkas av dessa omständigheter. Svårigheter med sex kan vara kopplade till fysiska faktorer, det vill säga hur kroppen mår, reagerar eller fungerar. De kan också höra ihop med hur vi mår psykiskt, hur livet och våra relationer ser ut och vilka erfarenheter vi bär med oss. Faktorer som kan påverka och göra att sex känns svårt kan exempelvis vara stress och oro i vardagen, olika sjukdomar eller psykisk ohälsa, svårigheter i ens nära relationer, samt utsatthet för sexuellt våld eller andra negativa erfarenheter kopplat till sex.

Vi påverkas också av normer i samhället kring sex och sexualitet. Normer kan beskrivas som oskrivna regler som styr hur vi beter oss mot varandra och hur vi ser på oss själva och vårt sätt att vara. Normerna kring sex ger oss en bild av med vilka och när det anses okej att ha sex till exempel. Eller hur vi har sex, det vill säga vilken sorts sex som anses “fint” eller “bra”. De här normerna kan ge en ganska missvisande bild eftersom det sexet som är “bra” är det som du och de du har sex med njuter av. Sexualiteten, sexlusten och förmågan att ha sex kan vara mer eller mindre viktig under olika perioder av livet. De flesta av oss tycker nog någon gång i livet att sex känns svårt eller att sexlivet bara inte ser ut exakt som en önskar. Detta är inte konstigt eller ovanligt och därför är det viktigt att varje individ själv måste få känna efter vad som upplevs som ett problem eller inte.

Våldtäkt eller andra sexuella övergrepp kan leda till att en upplever olika typer av svårigheter kopplat till sexualiteten, sexlivet eller kroppen. Det är dock inte så att erfarenheter av sexuella övergrepp eller våldtäkt automatiskt leder till svårigheter med sex, utan vi alla reagerar olika och blir olika påverkade av det vi varit med om tidigare. Att uppleva svårigheter kan handla om minskad sexlust, att det är svårt att bli sexuellt upphetsad eller få orgasm, att en upplever smärta eller obehag vid sex eller att en känner skam och skuld kopplat till sexualiteten. Svårigheter med sex kan också handla om att en känner rädsla, ångest eller andra obehagskänslor kopplat till sex eller att det känns svårt att sätta gränser vid sex. Eller att det känns svårt i ens intima relationer och svårt att prata om sex med partners. Dessa svårigheter möter vi ofta i vårt stöd- och rådgivningsarbete inom projektet Hela Mig, men det kan troligtvis finnas en hel del andra sätt som sexualiteten kan påverkas på.