Varför har vi känslor?

För att förstå känslor av skuld och skam kan det vara användbart för dig att först få veta lite mer om känslor generellt. De flesta av oss har nog ställt sig frågan “Varför måste jag må dåligt?” men faktum är att alla känslor är viktiga för oss, även de obehagliga och jobbiga. Känslorna säger till oss hur vi bör agera och bete oss i olika situationer. Det är tack vare känslorna som vi kan reagera blixtsnabbt när det behövs, till exempel i farliga situationer. Om vi står inför en akut fara så har vi sällan någon tid att tänka eller planera vad vi ska göra, vi behöver kunna hantera situationen direkt. Då är det bra att vi snabbt känner känslor som får oss att reagera. Känslor berättar alltså för oss vad som pågår och om vi behöver uppmärksamma något. Eftersom våra känslor ofta blir tydliga för andra genom våra ansiktsuttryck och vårt kroppsspråk så hjälper de även oss att kommunicera med människor i vår närhet.