Varför känner vi skuld och skam?

Varför känner vi skuld över något som någon annan gjort mot oss? Och varför kan vi känna skam över något som känns skönt och njutningsfullt? Dessa frågor kan vara kluriga att svara på eftersom våra känslor är så komplexa, men liksom alla andra känslor fyller känslor av skuld och skam en funktion. Det vill säga att vi behöver dem för att fungera tillsammans med andra människor. Skam kan beskrivas som en känsla som ska “hålla dig på mattan” och hjälpa dig bete dig på ett sätt som är accepterat av människor runt omkring. Ett exempel är om du sagt något elakt till en vän som sedan blivit ledsen. Troligtvis väcks då en känsla av skam hos dig, en signal om att du har gjort något fel. Skammen vill då tala om för dig att det inte är okej att ljuga då det kan göra att du uppfattas som en dålig vän.

Det kluriga är att det också går att känna skam även om vi faktiskt inte gjort något fel. Skam kan leda till att vi anklagar oss själva för saker vi inte kunnat styra över. Den kan få dig att tro att du är en dålig person även om det inte finns några “bevis” för att du skulle vara det.

Orden skuld och skam används ofta tillsammans och de har båda att göra med hur vi fungerar med andra människor. Skam och skuld signalerar dock lite olika saker och det kan ibland vara svårt att sätta ord på om det är just skam eller skuld du känner. Till skillnad från skam, som handlar om hur du känner dig och vem du är som person handlar skuld om vad du gör. Skuld ger en signal om att du gjort något som du själv eller människor i din omgivning skulle uppfatta som fel eller dåligt.